* tarieven per persoon, per discipline en in Euro uitgedrukt.

Het inschrijvingsgeld voor 1 lessenreeks komt op 80 Euro.

Bij inschrijving zal een medisch attest (formulier wordt u overhandigd) van de huisdokter worden gevraagd.

Alle lesgelden vergunningen kunnen gestort worden op rekening van de club met vermelding van je naam + discipline. Rekening nummer : IBAN BE73 0682 0598 2860 BIC : GKCCBEBB Voorbeeld: naam voornaam – vergunning Kleuterbudo