Geschiedenis

Judoclub Herne werd gesticht in 1969 door Stephan Bombaert.
De eerste trainingen werden gegeven door een judotrainer uit Edingen (Remi Huwaert) in het zaaltje achter het café « Bij Schoentje ».

Later verhuisde de Dojo (oefenzaal) opeenvolgens naar het huidige OCMW, de school Markevallei en naar de Sporthal ‘Hernekouter’. Na Remi Huwaert namen nog andere trainers de leiding op zich : Jan Mertens, Christian Decuyper, Robert Plomb, Hendrick Ysebaert, Luc en Herman Deville… en nu, Serge Manil, Katarzyna Smistek en Walter Maes.

Zowat 40 jaar later, in 2009, werd door die laatste, Ju Jutsu Club Shinshutsu ingericht. Een club die ook snel groeide. Ju-Jutsu vormt de basis van tal van Oosterse krijgskunsten en sporten zoals Judo, Karate, Aïkido, …
Doordat Judo en Ju-Jutsu dezelfde oorsprong en veel gemeen hebben, werd er in 2014 beslist de twee clubs samen te brengen onder de naam Budo Herne.

 

VZW

De VZW Budo Herne is opgericht in 2019.  Het was de logische volgende stap die werd gezet na het samenbrengen van Judo Club Herne en Ju-Jutsu Shinshutsu Herne, onder de koepel van Budo Herne.  Door het oprichten van een VZW wordt Budo Herne optimaal voorbereid op de toekomst.

De trainingen en alle nevenactiviteiten worden door de VZW georganiseerd. Dit laat ons toe om een nog beter sportief aanbod te garanderen aan onze leden, inwoners van Herne, verenigingen, scholen,… 

Missie: De missie van Budo Herne vzw bestaat er in de Oosterse Krijgskunsten Judo en Ju-Jutsu te promoten In Herne en omstreken, met als doel de beleving van deze krijgskunsten mogelijk te maken voor haar leden. Tevens zal Budo Herne vzw er op toezien om de bekendheid en de beoefening ervan te verhogen.

Dit doet Budo Herne vzw door : -Trainingen te realiseren in Herne en elders. -Het organiseren van competities, tornooien, stages, … -Initiaties aan te bieden aan nieuwe beoefenaars. -Publiciteit te maken omtrent de krijgskunsten. -Een goede clubwerking uit te bouwen. -Een kwalitatieve begeleiding van de budoka’s te garanderen. -De goede sfeer te creëeren waarin budoka’s zich kunnen ontplooien. -De krijgskunsten te promoten op scholen, verenigingen, …

Engagement

Budo Herne vzw is een actieve sportvereniging in Herne. Onze missie bestaat er in de Oosterse Krijgskunsten Judo en Ju-Jutsu te promoten In Herne en omstreken, met als doel de beleving van deze krijgskunsten mogelijk te maken voor haar leden.

Met dat doel voor ogen werken we regelmatig samen met de initiatieven vanuit de gemeente : sportdagen, week van de sport, sportkamp, …

Budo Herne vzw is tevens lid van de gemeentelijke adviesraad voor de sport.