Kort :
  • - Alle trainingen zijn voorlopig opgeschort. Hopelijk snel betere vooruitzichten. Hou het veilig, blijf gezond !

Alle activiteiten zijn voorlopig opgeschort.

Hopelijk is ieder van jullie in goede gezondheid.
Graag hadden wij, de trainers en het bestuur van BudoHerne VZW, jullie van het volgende op de hoogte gebracht:


Zoals jullie misschien al vernomen hebben worden er nieuwe regels van kracht voor de sport ten gevolge van COVID-19. Deze nieuwe regels gaan in op 29 oktober om 00:00 uur. Aangezien het indoor sporten in georganiseerd verband, waaronder de trainingen in onze club , nu verboden is, zien wij genoodzaakt om al onze trainingen stop te zetten tot we weer groen licht krijgen. We houden jullie hiervan op de hoogte van zodra we nieuws hebben.


Indien jullie hier omtrent vragen hebben neem dan gerust contact op met één van onze trainers of iemand van het bestuur.

Hou het veilig, blijf gezond en zorg voor elkaar,

Het bestuur van BudoHerne VZW


Judo Ju-Jutsu

Budo Herne VZW

Budo Herne vzw is het resultaat van de samenwerking tussen Judo club Herne en Ju-Jutsu Shinshutsu Herne. In onze club kan je beide sporten beoefenen. In de Japanse krijgskunsten staat wederzijds respect hoog aangeschreven. Het spreekt dus voor zich dat we in onze club de Budo-etiquette, discipline en respect voorop stellen. Iedereen is welkom om in een aangename, sportieve sfeer mee te komen trainen. We trainen steeds in de bovenzaal van de sporthal ‘de Hernekouter’. Het bestuur en de trainers.