Kort :

We starten opnieuw met trainingen.

Als sportclub zijn we uiteraard bezorgd over de gezondheid van onze leden en hun familie. We nemen als club onze verantwoordelijkheid en geven prioriteit aan de gezondheid en veiligheid.

Om de reden van de grotere risicofactoren bij de contactsporten die we beoefenen, het samenzijn van de verschillende leeftijdscategorieën tijdens de trainingen en met de aanbevelingen van experten in acht genomen, hebben het bestuur en de trainers van de club besloten om voorlopig, tot nader bericht, alle normale trainingen te blijven opschorten.

Nieuw!: We starten vanaf woensdag 10 juni met trainingen in de grote zaal van de sporthal.  De maatregelen van de overheid gebiedt ons echter om de groepen te beperken tot 18 personen + 2 trainers.  Om die reden vragen we jullie om in te schrijven voor elke training afzonderlijk.  Je krijgt een inschrijvingsformulier via e-mail toegestuurd.  Uiteraard trachten we iedereen de kans te geven om aan die trainingen deel te nemen.  Meer informatie vind je in de e-mail.

We volgende de evoluties en de richtlijnen van de overheid.  We zullen jullie via e-mail, onze website en Facebook pagina tijdig informatie geven omtrent de heropstart van de trainingen.  

Blijf gezond, zorg voor elkaar en ook … blijf fit, sport thuis !

Kijk op onze nieuws- en coronablog én onze facebook pagina voor filmpjes waarin we oefeningen, die je thuis kan gebruiken, aanbieden.


Judo Ju-Jutsu

Budo Herne VZW

Budo Herne vzw is het resultaat van de samenwerking tussen Judo club Herne en Ju-Jutsu Shinshutsu Herne. In onze club kan je beide sporten beoefenen. In de Japanse krijgskunsten staat wederzijds respect hoog aangeschreven. Het spreekt dus voor zich dat we in onze club de Budo-etiquette, discipline en respect voorop stellen. Iedereen is welkom om in een aangename, sportieve sfeer mee te komen trainen. We trainen steeds in de bovenzaal van de sporthal ‘de Hernekouter’. Het bestuur en de trainers.