Respect en verantwoord trainen

Judo en Ju-Jutsu worden ondergebracht bij de contactsporten. Daarenboven zijn het vechtsportdisciplines. Budo Herne wil een veilige en verantwoorde omgeving bieden om deze sporten te beoefenen. Het spreekt voor dat, om alles correct en in de geest van Budo te laten verlopen, we de nodige afspraken moeten maken.

We hebben hiertoe een clubreglement uitgeschreven.

De pijlers van dit reglement spreken voor zich :
– Veiligheid : Safety First
– Respect en Fair-Play
– Budo met stijl

Het bestuur, de trainers en al je mede-sporters verwachten van jou dat je daartoe het clubreglement kent en volgt.

Dank je wel en veel plezier op de trainingen !!!

Vertrouwenspersonen

In het kader van ethisch verantwoord sporten beschikt onze club over twee vertrouwenspersonen waar u steeds terecht kan met vragen of meldingen omtrent eventueel grensoverschrijdend gedrag.  

Sonny Schoofs
Email : budohernemeldingen @ gmail.com

Stefan Schoofs
Email : budohernemeldingen @ gmail.com

Dopingbeleid

Dagelijks worden we geconfronteerd met verhalen over doping in de sport. Het gebruik van doping is schadelijk voor de gezondheid en onder andere daarom ook verboden. Maar het is meer dan dat. Dopinggebruik druist ook in tegen de budogeest en -discipline die met de Japanse krijgskunsten gepaard gaat.

Budo beoefenen beperkt zich niet tot de fysieke beleving van de krijgskunst, maar kent ook haar mentale ingesteldheid en streven. Die mentale beleving valt niet te rijmen met het gebruik van stimulerende middelen.
Vanuit die visie verbiedt Budo Herne vzw, het gebruik of verspreiden van doping onder welke vorm dan ook.

Wees ervan bewust dat dopingcontroles ten allen tijde door de bevoegde instanties kunnen worden uitgevoerd. Deze controles geschieden volgens de regels, opgelegd door wetten, decreten en het reglement van de federatie. Budo Herne vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het gebruik en/of aanleveren van doping door een van haar leden.

Belangrijk!: Dopingcontroles kunnen ook op de wekelijkse trainingen plaatsvinden en beperken zich niet tot wedstrijd budoka’s. Vermeld aan je huisarts steeds dat je aan sport doet en hij of zij hier rekening moet mee houden bij het voorschrijven van medicatie. Het zou heel jammer zijn om, door noodzakelijke medicatie bij ziekte, een schorsing of erger op te lopen.
Wij wensen alle budoka’s veel gezond en sportief genot bij het beleven van hun krijgskunst.

Meer informatie over het Vlaams dopingbeleid vind je op de website van het Nado Vlaanderen

Engagement

Budo Herne vzw is een actieve sportvereniging in Herne. Onze missie bestaat er in de Oosterse Krijgskunsten Judo en Ju-Jutsu te promoten In Herne en omstreken, met als doel de beleving van deze krijgskunsten mogelijk te maken voor haar leden.

Met dat doel voor ogen werken we regelmatig samen met de initiatieven vanuit de gemeente : sportdagen, week van de sport, sportkamp, …

Budo Herne vzw is tevens lid van de gemeentelijke adviesraad voor de sport.